Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Ravel, Berlioz, Čajkovskij

Piatok 8. 4. 2016, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Leoš Svárovský dirigent
Olga Mikhaleva zbormajsterka

Jitka Hosprová viola
Michaela Šebestová mezzosoprán
Sergej Tolstov barytón


Program

Maurice Ravel (1875–1937)
Alborada del gracioso
Hector Berlioz (1803–1869)
Harold v Taliansku
Piotr Iľjič Čajkovskij (1840–1893)
Slávnostný korunovačný pochod
Kantáta Moskva

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk