Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Beethoven, Stravinskij

Piatok 11. 3. 2016, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Juraj Valčuha dirigent
Jozef Chabroň zbormajster

Julia Gertseva mezzosoprán, Jokasta
Jan Vacík tenor, Oidipus
Gustáv Beláček Kreón, Posol, bas
Martin Gurbaľ bas, Teiresias
Ondrej Šaling tenor, Pastier
Juraj Kukura rozprávač


Program

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Symfónia č. 6 F dur, op. 68 „Pastorálna“
Igor Stravinskij (1882–1971)
Oidipus Rex

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk