Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Mozart, Lekeu, Bizet

Piatok 4. 3. 2016, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Augustin Dumay husle, dirigent

Program

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Adagio pre husle a orchester, KV 261
Koncert pre husle a orchester č. 3 G dur, KV 216
Guillaume Lekeu
Adagio pre sláčikový orchester
Georges Bizet (1838–1875)
Symfónia C dur

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk