Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Slovenský filharmonický zbor

Piatok 19. 2. 2016, 19.00 h
M – Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň zbormajster

Katarína Turnerová harfa
Marek Štrbák organ
Kiril Stoyanov bicie nástroje
Peter Kosorín bicie nástroje
Katarína Ďurdinová soprán
Katarína Krčmárová soprán
Pavol Oravec tenor


Program

Henryk Mikołaj Górecki
Totus tuus
Olivier Messiaen (1908–1992)
O sacrum convivium
Ivan Hrušovský (1927–2001)
Cantate Domino
Leoš Janáček (1854–1928)
Otče náš
Eugen Suchoň (1908–1993)
O horách, op. 8
Peter Cón
Amor vincit omnia
Viliam Gräffinger
Slovenské balady
Oto Ferenczy (1921–2000)
Verbunk
Zdenko Mikula
Joj mamo

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk