Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


We are the champions

Piatok 19. 2. 2016, 11.30 h
HA – Hudobná akadémia SF
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Classical Music Maniacs
Jarolím Emmanuel Ružička husle, umelecký vedúci

Martin Vanek moderátor
Anna Lugovkina violončelo
Niko Čársky zobcová flauta
Viola Vaneková klavír
Hana Petrášová husle


Program

Freddie Mercury (1946–1991)
We Are the Champions
Gustav Holst (1874–1934)
St. Paul’s Suite, op. 9 č. 2 – 1. časť Jig, Vivace
Georg Friedrich Händel (1685–1759) [upr. Fridrich Chrysander (1826–1901)]
Largo, Ombra mai fu, ária Xerxes z 1. dejstva opery Xerxes
Gustav Holst (1874–1934)
St. Paul’s Suite, op. 9 č. 2 – 4. časť, Finale (The Dargason) – Allegro
Antonio Vivaldi (1678–1741)
Koncert pre hoboj a orchester C dur, RV 444 – 2. časť, Largo
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Serenáda č. 13 G dur „Malá nočná hudba“, KV 525
Allegro
Igor Dibák
Rondino pre klavír a sláčikový orchester
Astor Piazzolla (1921–1992)
Libertango
Antonio Vivaldi (1678–1741)
Koncert pre husle a orchester a mol op. 3, č. 6, RV 356
I. Allegro
Brian May (1947)
We Will Rock You

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk