Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Bach a tanec, Organový recitál II – László Fassang

Nedeľa 14. 2. 2016, 16.00 h
O – Organové koncerty
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

László Fassang organ


Program

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Sinfonia z Kantáty č. 29, BWV 29
Johann Sebastian Bach (1685–1750) – Antonio Vivaldi (1678–1741)
Koncert d mol, BWV 596
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Toccata, adagio a fúga C dur, BWV 564
Jean Philippe Rameau
Les Indes Galantes – výber
Johannes Brahms (1833–1897)
Uhorský tanec č. 5
György Ligeti (1923–2006)
Hungarian Rock
Béla Bartók (1881–1945)
Staré tance z cyklu 15 maďarských sedliackych piesní, Sz. 71, BB 79
László Fassang (1973)
Improvizácie na tanečné témy

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk