Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Kolman, Schmidt, Mendelssohn Bartholdy

Štvrtok 11. 2. 2016, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Zsolt Nagy dirigent

Jasminka Stancul klavír


Program

Peter Kolman
Koncert pre orchester
Franz Schmidt (1874–1939)
Koncertná skladba pre klavír a orchester
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
Symfónia č. 1 c mol, op. 11 

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk