Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Rachmaninov, Musorgskij, Brahms

Piatok 5. 2. 2016, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Petr Altrichter dirigent

Sergej Tolstov barytón


Program

Sergej Rachmaninov (1873–1943)
Útes, symfonická báseň
Modest Petrovič Musorgskij (1839–1881)
Piesne a tance smrti
Johannes Brahms (1833–1897)
Symfónia č. 4 e mol, op. 98

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk