Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Hommage à Bohdan Warchal

Štvrtok 28. 1. 2016, 19.00 h
C – Populárny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel husle, umelecký vedúci

Pavel Bogacz husle
Kiril Stoyanov marimba


Program

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Koncert pre husle a orchester E dur, BWV 1042
Emmanuel Séjourné (1961)
Koncert pre marimbu a sláčikový orchester
Ilja Zeljenka (1932–2007)
Hudba pre Warchala
Antonín Dvořák (1841–1904)
Sláčikové kvarteto F dur „Americké“, op. 96 (verzia pre orchester)

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk