Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Bokes, Liszt, Dvořák

Piatok 15. 1. 2016, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Leoš Svárovský dirigent
Jozef Chabroň zbormajster

Ashley Wass klavír
Eva Šušková soprán
Eva Garajová alt
Maxim Kutsenko tenor
Martin Gurbaľ bas


Program

Vladimír Bokes (1946)
Missa posoniensis – premiéra
Franz Liszt (1811–1886)
Koncert pre klavír a orchester č. 1 Es dur, S. 124
Antonín Dvořák (1841–1904)
Suita A dur, op. 98b

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk