Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Schubert, Strauss

Piatok 18. 12. 2015, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Juraj Valčuha dirigent

Program

Franz Schubert (1797–1828)
Symfónia č. 3 D dur, D. 200
I. Adagio maestoso – Allegro con brio
II. Allegretto
III. Menuetto. Vivace
IV. Presto vivace
Richard Strauss (1864–1949)
Alpská symfónia, op. 64

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk