Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Čajkovskij, Šostakovič

Piatok 4. 12. 2015, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Keri-Lynn Wilson dirigentka

Umberto Clerici violončelo


Program

Piotr Iľjič Čajkovskij (1840–1893)
Búrka, symfonická fantázia, op. 18
Variácie na rokokovú tému, op. 33
Dmitrij Šostakovič (1906–1975)
Symfónia č. 1 f mol, op. 10

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk