Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Nielsen, Kančeli, Čajkovskij

Piatok 6. 11. 2015, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Daniel Raiskin dirigent
Jozef Chabroň zbormajster

Maxim Rysanov viola


Program

Carl Nielsen (1865–1931)
Helios, op. 17, FS 32
Gija Kančeli (1935–2019)
Styx pre sólovú violu, miešaný zbor a orchester
Piotr Iľjič Čajkovskij (1840–1893)
Suita č. 3 G dur, op. 55

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk