Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Burlas, Mozart, Mahler

Piatok 30. 10. 2015, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Ernst Theis dirigent
Jozef Chabroň zbormajster

Till Fellner klavír
Adriana Kohútková soprán
Judita Nagyová alt
Kor Jan Dusseljee tenor


Program

Martin Burlas (1955)
Sotto voce
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Koncert pre klavír a orchester C dur, KV 503
Gustav Mahler (1860–1911)
Pieseň žalujúca (Das klagende Lied)

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk