Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Smetana, Mozart, Dvořák

Štvrtok 8. 1. 2015, 19.00 h
C – Populárny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Jan Talich dirigent

Daniela Varínska klavír


Program

Bedřich Smetana (1824–1884)
Dve vdovy, predohra k opere
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Koncert pre klavír a orchester A dur, KV 488
Antonín Dvořák (1841–1904)
Symfónia č. 9 e mol, op. 95, „Z Nového sveta“

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk