Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


BHS 2015, Záverečný koncert, SF/Marin

Nedeľa 11. 10. 2015, 19.30 h
BHS – Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Ion Marin dirigent

Viviane Hagner husle


Program

Johannes Brahms (1833–1897)
Koncert pre husle a orchester D dur, op. 77
Sergej Prokofiev (1891–1953)
Symfónia č. 5 B dur, op. 100

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk