Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


BHS 2015, Otvárací koncert – SF/Villaume/Borodina

Piatok 25. 9. 2015, 19.30 h
BHS – Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Emmanuel Villaume dirigent

Olga Borodina mezzosoprán


Program

Richard Wagner (1813–1883)
Tristan a Izolda, predohra k opere / „Izoldina smrť z lásky“
Modest Petrovič Musorgskij (1839–1881)
Piesne a tance smrti
Paul Dukas (1865–1935)
Učeň čarodejníka, scherzo podľa balady J. W. Goetheho / L’apprenti sorcier
Claude Debussy (1862–1918)
Jar, symfonická suita, L 61
Maurice Ravel (1875–1937)
Bolero

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk