Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Schnittke, Szymanowski, Beethoven

Piatok 5. 6. 2015, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Emmanuel Villaume dirigent

Ewald Danel husle
Eva Hornyáková soprán
Boris Farkaš rozprávač


Program

Alfred Schnittke (1934–1998)
Majster a Margaréta, scénická hudba
Karol Szymanowski
Koncert pre husle a orchester č. 1, op. 35
PrestávkaLudwig van Beethoven (1770–1827)
Egmont, op. 84, hudba k tragédii J. W. Goetheho

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk