Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Giuseppe Verdi – Messa da Requiem

Štvrtok 28. 5. 2015, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Emmanuel Villaume dirigent
Jozef Chabroň zbormajster

Marina Shaguch soprán
Terézia Kružliaková mezzosoprán
Tomáš Juhás tenor
Peter Mikuláš bas


Program

Giuseppe Verdi (1813–1901)
Messa da Requiem

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk