Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Skrinka s hračkami

Sobota 23. 5. 2015, 16.00 h
R – Rodinné koncerty
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave
Bábkoherecký súbor Teatro Neline
Juraj Jartim dirigent
Petronela Dušová umelecká vedúca, réžia, scenár

Martin Vanek moderátor, scenár, réžia
Samuel Duša scéna
Miroslav Duša scéna


Program

Claude Debussy (1862–1918)
Skrinka s hračkami / La boîte à joujoux

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk