Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Bodorová, Šostakovič

Piatok 17. 4. 2015, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Petr Altrichter dirigent

Ivan Kusnjer barytón


Program

Sylvie Bodorová (1954)
Terezín Ghetto Requiem
Dmitrij Šostakovič (1906–1975)
Symfónia č. 8 c mol, op. 65
Adagio – Allegro non troppo
Allegretto
Allegro non troppo
Largo
Allegretto

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk