Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Organový recitál II – János Pálúr

Nedeľa 1. 3. 2015, 16.00 h
O – Organové koncerty
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

János Pálúr organ


Program

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
Sonáta, op. 65, č. 6 d mol
Dezsö Antalffy-Zsiross (1885–1945)
Sketches on Negro Spiritual Songs
Maurice Duruflé (1902–1986)
Prelúdium, adagio a chorál na tému Veni Creator, op. 4
Zoltán Kodály (1882–1967) [upr. János Pálúr]
Adagio (úprava pre organ – János Palúr)
János Pálúr
Symfonické improvizácie na tému zo 16. storočia

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk