Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Wagner, Rachmaninov, Respighi

Piatok 27. 2. 2015, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Petr Altrichter dirigent

Andrey Yaroshinsky klavír


Program

Richard Wagner (1813–1883)
Čaro ohňa a Wotanova rozlúčka z opery Valkýra
Sergej Rachmaninov (1873–1943)
Koncert pre klavír a orchester č. 3 d mol, op. 30
Ottorino Respighi (1879–1936)
Rímske pínie

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk