Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


SFZ à cappella

Piatok 20. 2. 2015, 19.00 h
M – Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň zbormajster

Tomáš Nemec klavír
Stanislav Šurin organ


Program

Max Reger (1873–1916)
Osem duchovných spevov, op. 138
Alexander Albrecht (1885–1958)
Pieseň
Mikuláš Schneider-Trnavský (1881–1958)
Jubilate Deo
Domine, non sum dignus
Alexander Albrecht (1885–1958)
Ave Maria
Petr Eben (1929–2007)
Salve Regina
Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975)
Pater noster
Egon Krák (1958)
Ave Regina Coelorum
Alexander Albrecht (1885–1958)
Hymnus na krásu (A szépség hymnusa)

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk