Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Beethoven, Lalo, Martinů

Piatok 13. 2. 2015, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Petr Altrichter dirigent
Jozef Chabroň zbormajster

Ivan Ženatý husle
Ivan Kusnjer barytón
Marek Vrábel organ


Program

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Kráľ Štefan, predohra, op. 117
Édouard Lalo (1823–1892)
Španielska symfónia pre husle a orchester d mol, op. 21
Bohuslav Martinů (1890–1959)
Česká rapsodie, kantáta pre barytón, zbor, orchester a organ, H. 118

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk