Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Malovec, Korngold, Beethoven

Piatok 6. 2. 2015, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Alexander Rahbari dirigent

Tianwa Yang husle


Program

Jozef Malovec
Koncertná hudba
Erich Wolfgang Korngold (1897–1957)
Koncert pre husle a orchester D dur, op. 35
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Symfónia č. 5 c mol „Osudová“, op. 67

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk