Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Albrecht, Skriabin, Musorgskij

Piatok 30. 1. 2015, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Emmanuel Villaume dirigent

Program

Alexander Albrecht (1885–1958)
Túžby a spomienky
Alexander Skriabin (1872–1915)
Poéma – extáza, op. 54 / Poème d’extase
Modest Petrovič Musorgskij (1839–1881) [upr. Maurice Ravel (1875–1937)]
Obrázky z výstavy

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk