Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Hommage à Bohdan Warchal

Nedeľa 25. 1. 2015, 16.00 h
SKO – Slovenský komorný orchester
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel dirigent

Juraj Alexander violončelo
Igor Fábera hoboj


Program

François Couperin (1668–1733) [upr. Paul Bazelaire (1886–1958)]
Pièces en concert pre violončelo a sláčikový orchester
Ladislav Kupkovič (1936–2016)
Koncert pre hoboj a orchester – premiéra
Antonín Dvořák (1841–1904)
Serenáda pre sláčikový orchester E dur, op. 22

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk