Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Glinka / Zagar / Dvořák

Štvrtok 7. 1. 2016, 19.00 h
C – Populárny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Rastislav Štúr dirigent

Jozef Lupták violončelo


Program

Michail Ivanovič Glinka (1804–1857)
Valčíková fantázia
Peter Zagar (1961)
Prelúdium, rondo a allegro pre violončelo a orchester
Antonín Dvořák (1841–1904)
Symfónia č. 8, G dur, op. 88
Allegro con brio
Adagio
Allegretto grazioso – Molto vivace
Allegro ma non troppo

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk