Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Gluck, Beethoven, Brahms

Piatok 5. 12. 2014, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Emmanuel Villaume dirigent

Soo-Jung Ann klavír


Program

Christoph Willibald Gluck (1714–1787)
Don Juan, baletná hudba
Ouverture (Allegro pomposo)
Andante grazioso
Allegretto
Larghetto. Allegro non troppo
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Koncert pre klavír a orchester č. 4 G dur op. 58
Allegro moderato
Andante con moto
Rondo (Vivace)
Johannes Brahms (1833–1897)
Symfónia č. 1 c mol, op. 68
Un poco sostenuto – Allegro – Meno allegro
Andante sostenuto
Un poco allegretto e grazioso
Adagio – Più andante – Allegro non troppo, ma con brio – Più allegro

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2014 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk