Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Beethoven, Rachmaninov

Piatok 28. 11. 2014, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Dmitry Sitkovetsky husle, dirigent

Program

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Koncert pre husle a orchester D dur, op. 61
Allegro ma non troppo
Larghetto
Rondo. Allegro
Sergej Rachmaninov (1873–1943)
Symfonické tance, op. 45
I. Non Allegro
II. Andante con moto. Tempo di Valse
III. Lento assai – Allegro vivace

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2014 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk