Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Brahms, Čajkovskij

Piatok 21. 11. 2014, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Pavel Baleff dirigent

Matej Arendárik klavír


Program

Johannes Brahms (1833–1897)
Koncert pre klavír a orchester č. 1 d mol, op. 15
Piotr Iľjič Čajkovskij (1840–1893)
Symfónia č. 1 g mol „Zimné sny“, op. 13

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2014 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk