Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Záverečný koncert XXVII. ročníka festivalu Nová slovenská hudba

Piatok 14. 11. 2014, 19.00 h
M – Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Szymon Bywalec dirigent

Peter Zwiebel viola


Program

Hanuš Domanský (1944)
Chvála zeme
Miro Bázlik (1931)
Balada-Koncert pre violu a orchester
Jana Kmiťová (1976)
Tri žalmové fragmenty
Dezider Kardoš (1914–1991)
Koncert pre orchester

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2014 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk