Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Brahms, Bruch

Piatok 7. 11. 2014, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Thomas Sanderling dirigent

Jozef Luptáčik klarinet
Bálint Kovács viola


Program

Johannes Brahms (1833–1897)
Tragická predohra, op. 81
Max Bruch (1838–1920)
Koncert pre klarinet, violu a orchester e mol, op. 88
Johannes Brahms (1833–1897) – Arnold Schönberg (1874–1951)
Klavírne kvarteto g mol, op. 25 (orch. Arnold Schönberg)

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2014 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk