Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Slávnostný koncert k 65. výročiu založenia SF

Piatok 24. 10. 2014, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Rastislav Štúr dirigent

Milan Paľa husle


Program

Alexander Moyzes (1906–1984)
Dolu Váhom
Dezider Kardoš (1914–1991)
Koncert pre husle a orchester
Antonín Dvořák (1841–1904)
Symfónia č. 8, G dur, op. 88

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2014 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk