Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


BHS 2014, Záverečný koncert – SF/Steinberg

Nedeľa 12. 10. 2014, 19.30 h
BHS – Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Pinchas Steinberg dirigent

Program

Hector Berlioz (1803–1869)
Fantastická symfónia, op. 14
Rêveries – Passions / Sny a vášne
Un bal / Na plese
Scène aux champs / Scéna na vidieku
Marche au supplice / Cesta na popravisko
Songe d’une nuit du sabbat / Sabat čarodejníc

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2014 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk