Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


BHS 2014, Otvárací koncert – SF / Villaume / Thibaudet

Piatok 26. 9. 2014, 19.30 h
BHS – Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Emmanuel Villaume dirigent

Jean-Yves Thibaudet klavír


Program

Gija Kančeli (1935–2019)
Warzone (2002)
Maurice Ravel (1875–1937)
Koncert pre klavír a orchester G dur
Allegramente
Adagio assai
Presto
Dmitrij Šostakovič (1906–1975)
Symfónia č. 5 d mol, op. 47
Moderato – Allegro non troppo
Allegretto
Largo
Allegro non troppo

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2014 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk