Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Mimoriadny koncert v spolupráci s Panasonic Concerts

Piatok 12. 9. 2014, 19.00 h
M – Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Leoš Svárovský dirigent

Yoé Miyazaki husle


Program

Bedřich Smetana (1824–1884)
Vltava, symfonická báseň z cyklu Moja vlasť
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
Koncert pre husle a orchester e mol, op. 64
Maurice Ravel (1875–1937)
Tzigane
Bolero

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2014 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk