Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Koncert ŠKO Žilina

Štvrtok 20. 3. 2014, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Štátny komorný orchester Žilina
Slovenský filharmonický zbor
Oliver Dohnányi dirigent
Jozef Chabroň zbormajster

Eva Šušková soprán


Program

Juraj Filas (1955)
Komorná symfónia č. 2
Iris Szeghy (1956)
Ľudstvo, pašiová kantáta pre soprán, dvojzbor a orchester podľa básne Georga Trakla a Žalmu 130
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Symfónia č. 1 C dur, op. 21

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2014 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk