Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Česká mše vánoční

Nedeľa 15. 12. 2013, 16.00 h
M – Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Spevácky zbor Lúčnica
Ewald Danel dirigent
Elena Matušová zbormajsterka

Eva Šušková soprán
Terézia Kružliaková mezzosoprán
Robert Smiščík tenor
Gustáv Beláček bas


Program

Latinský hymnus [upr. Luis Bedmar (1932)]
Adeste fideles
Ján Cikker (1911–1989)
Ninaj, Ninaj, Jezulátko
Alexander Moyzes (1906–1984)
Vstávajte, pastieri...
Jozef Chládek
Dieťatko spanilé
František Prášil (1902–1981)
Búvaj dieťa krásne
Dobrý pastier
Povedzte nám pastuškovia
Poďme bratia do Betléma
Jakub Jan Ryba (1765–1815)
Česká mše vánoční / Missa pastoralis bohemica

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2013 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk