Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Ruská hudba I

Piatok 25. 10. 2013, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Piotr Gribanov dirigent

Martin Levický klavír


Program

Dmitrij Šostakovič (1906–1975)
Zlatý vek, suita z baletu, op. 22a
Sergej Prokofiev (1891–1953)
Koncert pre klavír a orchester č. 5 G dur, op. 55
Sergej Rachmaninov (1873–1943)
Symfónia č. 2 e mol, op. 27

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2013 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk