Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Dukas / Messiaen / Ravel

Piatok 16. 1. 2009, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Alain Paris dirigent

Veronika Lovranová klavír


Program

Paul Dukas (1865–1935)
Symfónia C dur
Allegro non troppo vivace, ma con fuoco
Andante espressivo e sostenuto
Allegro spiritoso
Olivier Messiaen (1908–1992)
Exotickí vtáci / Oiseaux exotiques
Maurice Ravel (1875–1937)
Bolero

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2009 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk