Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Sledujte náš kanál na Youtube
Navštívte tím Streamboyz na Facebooku
Sledujte nás na Instagrame
Sledujte nás na Twittri

[ AUDIO – ] [ AUDIO – ] [ video > ]

Osem

Utorok 10. 2. 2015, 19.00 h
HS – Hudba a slovo, Malá sála Slovenskej filharmónie

ProgramProgram
Wolfgang Amadeus MozartWolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) – traweegensemblestraweegensembles
Menuetto zo Symfónie č. 36 Lineckej, KV 425 Menuetto from Symphony No. 36 “Linzer” 425
Anton BrucknerAnton Bruckner (1824–1896) – traweegensemblestraweegensembles
Erinnerung pre klavír (okolo 1868), WAB 117 – „Langsam, innig“ Erinnerung for Piano (about 1868), WAB 117 – “Langsam, innig”
Rudolf JungwirthRudolf Jungwirth
poème élégiaque poème élégiaque
Franz SchubertFranz Schubert (1797–1828) – traweegensemblestraweegensembles
Lied eines Schiffers an die Dioskuren, D360 Lied eines Schiffers an die Dioskuren, D360
Rudolf JungwirthRudolf Jungwirth
poème élégiaque poème élégiaque
Michael HazodMichael Hazod
Regenten, eine Karikatur Regenten, eine Karikatur
Ľudová hudbaĽudová hudba
Hornorakúsky Ländler Oberösterreichisches Ländler
Anton BrucknerAnton Bruckner (1824–1896) – traweegensemblestraweegensembles
Trio zo Scherza zo Symfónie č. 4 Es dur, WAB 104 Trio from Scherzo from Symphony No. 4 E-flat major, WAB 104

Súbor traweegensemble sa od roku vzniku, teda od roku 2007 usiluje hľadať nové hranice medzi zvukovým ideálom starších čias a dnešnej sonoristickej reality. Repertoár a koncertné projekty súboru sú veľmi inšpirujúcim dialógom súčasníkov s hudbou majstrov minulých stáročí. Členovia inštrumentačne nevšedne obsadeného kvarteta uvádzajú v premiére nové tituly, ktoré sú často venované práve im a zároveň prezentujú ich pohľad na známe skladby klasikov. Rakúski hudobníci sa na dielach štyroch rakúskych skladateľov Mozarta, Schuberta, Brucknera, či Haydna nepriživujú; naopak, usilujú sa vojsť brilantným dielam akoby „pod kožu“ a prezentovať ich v novom kontexte, ale vždy s úctou a pokorou.


  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2015A Slovak Philharmonic Production © 2015