Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Subscribe to us Youtube
Like our team on Facebook
Follow us on Instagram
Follow us on Twitter

[ AUDIO – ] [ AUDIO – ] [ video > ]

[ AUDIO – 2. časť – ] [ AUDIO – 2nd part – ] [ video > ]

BMF 2014, Piano recital – Matej Arendárik

Saturday, October 04 2014, 4.00 PM
Serie BHS – Bratislava Music Festival, Small Hall of Slovak Philharmonic

ProgramProgram
Ilja ZeljenkaIlja Zeljenka (1932–2007)
Toccata pre klavír Toccata for piano
Karol SzymanowskiKarol Szymanowski
Štyri etudy, op. 4 Four Etudes, Op. 4
Sergej ProkofievSergei Prokofiev (1891–1953)
Sonáta č. 4 c mol, op. 29 Sonata No. 4 in C minor, Op. 29
Modest Petrovič MusorgskijModest Petrovich Mussorgsky (1839–1881)
Obrázky z výstavy pre klavír Pictures at an Exhibition for piano

Ilja Zeljenka – hravý filozof často inklinoval k motorike starej klávesovej toccaty. Repetičnosť, akcelerácia, výbušnosť, permanentná motorika Zeljenkovi vyhovovali v ich rýdzej podobe, ale aj v rámci komplikovanejších hudobných štruktúr. Karol Szymanowski patril skôr k mysticky orientovaným hudobníkom, náchylným reflektovať mysteriózne námety; kolekcia Klavírnych etud ho však prezentuje ako pragmatika a znalca klavírnej techniky. Pragmaticky konal vždy aj Sergej Prokofiev; on sám bol klavírnym virtuózom a skvelé sonáty písal pre vlastnú potrebu. Všetky sú síce extrémne náročné, ale sú rýdzo klaviristicky napísané. Musorgského suita Obrázky z výstavy vo svojom origináli hýri farbami a náladami; zaujala aj Ravela, ktorý ju kongeniálne zinštrumentoval. Recitál patrí jednému z najvýraznejších interpretov mladej generácie v rámci strednej Európy, Matejovi Arendárikovi, umelcovi výnimočnej kreativity.


Ilja Zeljenka – a playful philosopher – often inclined to the motoric movement of old piano toccata. Repetitiveness, acceleration, explosiveness – all were favoured by Zeljenka both in their pure appearance, and as part of more complicated musical structures. Karol Szymanowski belonged more to mystic musicians; however, his collection of piano etudes reveals him as a pragmatist and expert on piano technique. Sergey Prokofiev was also a pragmatist; being a piano virtuoso himself he wrote sonatas for his own presentation. All are extremely exacting, but written in a purely pianistic style. Musorgsky’s original suite Pictures from an Exhibition abounds in colours and moods. It also attracted Ravel, who orchestrated it brilliantly. The recital will feature one of the most distinctive performers of the young generation in the Central Europe, Matej Arendárik, an artist of outstanding creativity.


  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2014A Slovak Philharmonic Production © 2014
  • BHS 2014, Klavírny recitál – Matej Arendárik