This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Subscribe to us Youtube
Like our team on Facebook
Follow us on Instagram
Follow us on Twitter

[ AUDIO – 1. časť – 00:47:01 ] [ AUDIO – 1st part – 00:47:01 ] [ video > ]

[ AUDIO – 2. časť – 00:59:13 ] [ AUDIO – 2nd part – 00:59:13 ] [ video > ]

Famous Cinema Music

Thursday, April 23 2015, 7.00 PM
Serie C – Popular Music Concerts, Concert Hall of Slovak Philharmonic


Skĺbiť obraz a zvuk; jedno z večných lákadiel výtvarníkov, filmárov a hudobníkov. Zatiaľ čo hudba je sebestačná a nepotrebuje nevyhnutne vizuálny rozmer, je ťažké predstaviť si film bez hudby – azda len v polohe psychologizujúceho experimentu. Pointa tkvie v tom, že zvukovosť a hudba sú zdrojom akéhokoľvek umeleckého výstupu človeka a dokáže na koncertnom pódiu existovať aj samostatne, bez filmu, na aký je pôvodne viazaná.

Dramaturgia Slovenskej filharmónie ďakuje Alexandrovi Knorrovi a Rebeke Ősziovej za odbornú pomoc pri zostavovaní programu koncertu.


  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2015A Slovak Philharmonic Production © 2015
  • Filmová hudba
  • Filmová hudba