Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Sledujte náš kanál na Youtube
Navštívte tím Streamboyz na Facebooku
Sledujte nás na Instagrame
Sledujte nás na Twittri

[ AUDIO – ] [ AUDIO – ] [ video > ]

[ AUDIO – 2. časť – ] [ AUDIO – 2nd part – ] [ video > ]

Malovec, Korngold, Beethoven

Piatok 6. 2. 2015, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

ProgramProgram
Jozef MalovecJozef Malovec
Koncertná hudba Concert Music
Erich Wolfgang KorngoldErich Wolfgang Korngold (1897–1957)
Koncert pre husle a orchester D dur, op. 35 Concert for violin and orchestra in D major, Op. 35
Ludwig van BeethovenLudwig van Beethoven (1770–1827)
Symfónia č. 5 c mol „Osudová“, op. 67 Symphony No. 5 C minor, “Fate”, Op. 67

Jozef Malovec bol integrálnou skladateľskou osobnosťou. Dokázal skĺbiť novodobé techniky s tradíciou bez toho, aby sa spreneveril jednej alebo druhej strane. Aj výrazové dispozície jeho diel sú vzácnym vyrovnávaním sviežosti a kontemplácie. Aj brniansky rodák Erich Wolfgang Korngold, známy predovšetkým ako autor filmovej hudby preukázal schopnosti prepojiť svet filmovej hudby „alla Hollywood“ s európskym typom symfonizmu. Husľový koncert je naozaj prekrásnou hudbou, kde skladateľ ostražito eliminoval nápory gýčovitosti. 5. symfónia Ludwiga van Beethovena je známa ako Osudová. Viac ako nápory osudovosti v živote samotného skladateľa, je naozaj osudovým opusom pre budúcnosť symfónie. Vyrovnať sa s týmto žánrom po tejto partitúre bolo a stále je naozaj veľmi zložité a je to vecou profesionálnej cti.


  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2015A Slovak Philharmonic Production © 2015