This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Subscribe to us Youtube
Like our team on Facebook
Follow us on Instagram
Follow us on Twitter

[ AUDIO – 1. časť – 01:10:35 ] [ AUDIO – 1st part – 01:10:35 ] [ video > ]

2’16” and half: A space odyssey

Saturday, November 15 2014, 4.00 PM
Serie R – Family Concerts, Concert Hall of Slovak Philharmonic

ProgramProgram
Marek PiačekMarek Piaček (1972)
2’16” a pol: Vesmírna odysea 2’16” and half: A space odyssey

I. DEJSTVO
Vznik Concerto manifesto

Na počiatku nebolo ticho. Členka orchestra detailne vysvetľuje vznik vesmíru. Všetci z nás tým prešli.

Slnečný deň Nástup
Vznik orchestra Ficto ma non falso
Vznik vesmíru Recitativo accompagnato
Hovorí sa, že... Voice off
Hovoril jeden vtip za druhým a nedokázal prestať Vrstvený monológ
Iní tam vošli malí a vyšli veľkí Balet
Eine kleine Königin der Nacht Aria
Sóla ala duety Soli alla duetti
Vznik orchestra 2 Leitmotiv genesis

II. DEJSTVO
Kytica najkrajších hororových melódií Concerto grosso

Pre nás aj pre vás, pre mňa - za mňa. Pre pána v ružovom svetri v tretej rade. Pre Elišku. Sólo pre Karola. Ako to máte zistiť? Keď tam budete, budete tvoriť zvuk. Keď tam nebudete, tak to nemáte ako zistiť. Môže tam vybuchnúť hviezda, môže sa stať čokoľvek.

Žralok Pre Elišku / Čeľuste / Psycho
Penguin Penguin Cafe Orchestra
Malér, Karol sólo Bémol – úryvok, Gustav Mahler: 3. symfónia - úryvok
Lúky, lúky (Ne)súčasný folklór - úryvok
Prechádzka Marek Piaček
S citom Sarah Flower Adams: Nearer My God to Thee
Predseda tancuje Vláčik John Adams: The Chairman Dances
Valčík raz dva tři Marek Piaček
Svätenie jari, Cyril a Karol sóla Igor Stravinskij: Svätenie jari
č. 7 La Monte Young: Skladba č.7 a Xenakisovské glissando
Un deux trois Luciano Berio: Laborintus II, György Ligeti: Atmosphères
Vznik orchestra 3 Richard Strauss / Portsmouth sinfonia: Also sprach Zarathustra

III. DEJSTVO
---T-icho Finale

Všetko čo robíme je hudba. Ticho!!!!!

4'33" verzia pre lesný roh, flautu a husle John Cage: 4'33"
21 mobilov Jan Burian
Biely šum, čierne ticho Akumulácia nahrávok ticha
2'16" a pol Všetci

---

Najväčšou výzvou pri práci s detským orchestrom, zloženým z viac ako 20 detí, je dosiahnuť ticho. Naštudovanie slávnej skladby Johna Cagea 4'33" je v tomto zmysle nedosiahnuteľnejšie ako Bachove koncerty na jednej a Schönbergova dodekafónia na druhej strane. Tím okolo Marka Piačeka sa však na to dal; aj keď s realisticky uskromnenými očakávaniami – s víziou detskej porcie.

Súčasná opera vznikla spoluprácou detí a profesionálnych hudobníkov Slovenskej filharmónie v Bratislave. Ide pritom o rovnocennú spoluprácu, deti zažívajú seriózne účinkovanie v orchestri a súčasnú hudbu na vlastnej koži a profesionálni hudobníci seriózne pristupujú na túto hru.

Hlavnými osami deja sú ticho a detské strašidelné príbehy; zvuky, ktoré sa pri tom objavujú, majú za úlohu vypĺňať medzery a štrbiny medzi nim. Výskyt disharmónii, kalov a hudobných usadenín je v diele prirodzeným javom a naozaj ničomu to nie je na škodu.

---

V spolupráci s kultúrnym uzlom Stanica Žilina-Záriečie


I. DEJSTVO
Vznik Concerto manifesto

Na počiatku nebolo ticho. Členka orchestra detailne vysvetľuje vznik vesmíru. Všetci z nás tým prešli.

Slnečný deň Nástup
Vznik orchestra Ficto ma non falso
Vznik vesmíru Recitativo accompagnato
Hovorí sa, že... Voice off
Hovoril jeden vtip za druhým a nedokázal prestať Vrstvený monológ
Iní tam vošli malí a vyšli veľkí Balet
Eine kleine Königin der Nacht Aria
Sóla ala duety Soli alla duetti
Vznik orchestra 2 Leitmotiv genesis

II. DEJSTVO
Kytica najkrajších hororových melódií Concerto grosso

Pre nás aj pre vás, pre mňa - za mňa. Pre pána v ružovom svetri v tretej rade. Pre Elišku. Sólo pre Karola. Ako to máte zistiť? Keď tam budete, budete tvoriť zvuk. Keď tam nebudete, tak to nemáte ako zistiť. Môže tam vybuchnúť hviezda, môže sa stať čokoľvek.

Žralok Pre Elišku / Čeľuste / Psycho
Penguin Penguin Cafe Orchestra
Malér, Karol sólo Bémol – úryvok, Gustav Mahler: 3. symfónia - úryvok
Lúky, lúky (Ne)súčasný folklór - úryvok
Prechádzka Marek Piaček
S citom Sarah Flower Adams: Nearer My God to Thee
Predseda tancuje Vláčik John Adams: The Chairman Dances
Valčík raz dva tři Marek Piaček
Svätenie jari, Cyril a Karol sóla Igor Stravinskij: Svätenie jari
č. 7 La Monte Young: Skladba č.7 a Xenakisovské glissando
Un deux trois Luciano Berio: Laborintus II, György Ligeti: Atmosphères
Vznik orchestra 3 Richard Strauss / Portsmouth sinfonia: Also sprach Zarathustra

III. DEJSTVO
---T-icho Finale

Všetko čo robíme je hudba. Ticho!!!!!

4'33" verzia pre lesný roh, flautu a husle John Cage: 4'33"
21 mobilov Jan Burian
Biely šum, čierne ticho Akumulácia nahrávok ticha
2'16" a pol Všetci

---

Najväčšou výzvou pri práci s detským orchestrom, zloženým z viac ako 20 detí, je dosiahnuť ticho. Naštudovanie slávnej skladby Johna Cagea 4'33" je v tomto zmysle nedosiahnuteľnejšie ako Bachove koncerty na jednej a Schönbergova dodekafónia na druhej strane. Tím okolo Marka Piačeka sa však na to dal; aj keď s realisticky uskromnenými očakávaniami – s víziou detskej porcie.

Súčasná opera vznikla spoluprácou detí a profesionálnych hudobníkov Slovenskej filharmónie v Bratislave. Ide pritom o rovnocennú spoluprácu, deti zažívajú seriózne účinkovanie v orchestri a súčasnú hudbu na vlastnej koži a profesionálni hudobníci seriózne pristupujú na túto hru.

Hlavnými osami deja sú ticho a detské strašidelné príbehy; zvuky, ktoré sa pri tom objavujú, majú za úlohu vypĺňať medzery a štrbiny medzi nim. Výskyt disharmónii, kalov a hudobných usadenín je v diele prirodzeným javom a naozaj ničomu to nie je na škodu.

---

V spolupráci s kultúrnym uzlom Stanica Žilina-Záriečie


  • VideozáznamVideorecording
  • VáclavVáclav FrkalFrkal zvuksound, DanielDaniel KozlíkKozlík svetlálights, DušanDušan DobiašDobiaš technická spoluprácaIT supervisor, PeterPeter GondaGonda technická spoluprácaIT supervisor, StanoStano BeňačkaBeňačka kamerycamera, striheditor, réžiavideo producer, MarekMarek PiačekPiaček postprodukciapost-production
  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2014A Slovak Philharmonic Production © 2014
  • 2’16” a pol: Vesmírna odysea