Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Subscribe to us Youtube
Like our team on Facebook
Follow us on Instagram
Follow us on Twitter

[ AUDIO – ] [ AUDIO – ] [ video > ]

[ AUDIO – 2. časť – ] [ AUDIO – 2nd part – ] [ video > ]

Final Concert of the festival New Slovak Music

Friday, November 14 2014, 7.00 PM
Serie M – Special Concerts, Concert Hall of Slovak Philharmonic

ProgramProgram
Hanuš DomanskýHanuš Domanský (1944)
Chvála zeme Celebration of Earth
Miro BázlikMiro Bázlik (1931)
Balada-Koncert pre violu a orchester Ballad-Concerto for viola and orchestra
Jana KmiťováJana Kmiťová (1976)
Tri žalmové fragmenty Three Psalm Fragments
Dezider KardošDezider Kardoš (1914–1991)
Koncert pre orchester Concerto for orchestera

Symfonický obraz Chvála zeme Hanuša Domanského je zároveň chválou Hudby. Domanský je hudbou zdravo posadnutý a tým “pozemsky” fascinuje aj poslucháča. Jana Kmiťová siaha do iných, nadzemských súdkov; nástojčivá kontemplácia sa však nachádza v každom z nich. Dezider Kardoš bol brilantným pragmatikom a mal opraty tvorby vždy pevne v rukách. Koncert pre orchester je podobne ako Domanského Chvála zeme hrdou poklonou hudbe a orchestru.


  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2014A Slovak Philharmonic Production © 2014
  • Záverečný koncert XXVII. ročníka festivalu Nová slovenská hudba