HomeÚvod
NewsAktuality
Radio Slovak PhilharmonicRádio Slovenská filharmónia
ConcertsKoncerty
Concerts with limited time of publicationKoncerty s obmedzenou dobou zverejnenia
Klavírna súťaž J. N. Hummela Hummel Piano Competition
Bratislava Music FestivalBHS
Slovak Philharmonic ChoirSlovenský filharmonický zbor
Slovak PhilharmonicSlovenská filharmónia
Slovak Chamber OrchestraSlovenský komorný orchester
Chamber concerts and recitalsKomorné koncerty a recitály
Educational and Family concertsVzdelávacie a rodinné koncerty
Organ ConcertsOrganové koncerty
Early Music ConcertsKoncerty starej hudby
Music and WordsHudba a slovo
ArchiveArchív
CalendarKalendár
ListsZoznamy
ConductorsDirigenti
ChoirmastersZbormajstri
Artistic leadersUmeleckí vedúci
Orchestras, choirs, ensemblesTelesá
PerformersInterpreti
Credit rolesNástroj / Funkcia
ComposersSkladatelia
Slovak composersSlovenskí skladatelia
About usO nás
Lectures and trainingVzdelávanie
Lectures and discussionsPrednášky a diskusie
ContactKontakt
LinksOdkazy
Site mapMapa stránok
BlogBlog
HistoryHistória
LanguageLanguage
Stacks Image 76

1. časť [01:12:03]1st part [01:12:03]

00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky

Händel, Volkmann, Mozart

Sunday 25 October, 2015,  4.00 PM
Serie SKO – Slovak Chamber Orchestra Concerts, Smal Hall of Slovak Philharmonic

Händel, Volkmann, Mozart

25. 10. 2015 o  16:00 h
SKO – Slovenský komorný orchester, Malá sála Slovenskej filharmónie

Cyklus skladieb typu concerto grosso Georga Friedricha Händla zaradených do spoločného opusu šesť je jednou z ozajstných legiend hudobných dejín. Skladateľ v nich dôrazne naznačuje potrebu zhutnenia hudobnej štruktúry a tým smeruje k modelu novodobého symfonizmu. Nemecký skladateľ Robert Volkmann síce legendou nie je, ale počas svojho života sa kontaktoval so silnými osobnosťami vtedajšieho hudobného života (Schumann, Brahms, von Bülow a iní). Hoci bol organistom, dokázal svoju imagináciu rozvinúť aj v lyrickej Serenáde. Symfónie Wolfganga Amadea Mozarta… to je zázračná záhrada iskrivej inšpirácie a kompozičnej suverenity.

  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2015A Slovak Philharmonic Production © 2015

Online archív bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR
Sledujte náš kanál na
Youtube
Subscribe to us
Youtube
Navštívte tím Streamboyz na
Facebooku
Like our team on
Facebook
Sledujte nás na
Twittri
Follow us on
Twitter