HomeÚvod
NewsAktuality
Radio Slovak PhilharmonicRádio Slovenská filharmónia
ConcertsKoncerty
Concerts with limited time of publicationKoncerty s obmedzenou dobou zverejnenia
Klavírna súťaž J. N. Hummela Hummel Piano Competition
Bratislava Music FestivalBHS
Slovak Philharmonic ChoirSlovenský filharmonický zbor
Slovak PhilharmonicSlovenská filharmónia
Slovak Chamber OrchestraSlovenský komorný orchester
Chamber concerts and recitalsKomorné koncerty a recitály
Educational and Family concertsVzdelávacie a rodinné koncerty
Organ ConcertsOrganové koncerty
Early Music ConcertsKoncerty starej hudby
Music and WordsHudba a slovo
ArchiveArchív
CalendarKalendár
ListsZoznamy
ConductorsDirigenti
ChoirmastersZbormajstri
Artistic leadersUmeleckí vedúci
Orchestras, choirs, ensemblesTelesá
PerformersInterpreti
Credit rolesNástroj / Funkcia
ComposersSkladatelia
Slovak composersSlovenskí skladatelia
About usO nás
Lectures and trainingVzdelávanie
Lectures and discussionsPrednášky a diskusie
ContactKontakt
LinksOdkazy
Site mapMapa stránok
BlogBlog
HistoryHistória
LanguageLanguage
Stacks Image 76

1. časť 1st part

00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky

French Impressionism at Music & Poetry

Tuesday 2 December, 2014,  7.00 PM
Serie HS – Music and Words, Smal Hall of Slovak Philharmonic

Francúzsky impresionizmus v hudbe i poézii

2. 12. 2014 o  19:00 h
HS – Hudba a slovo, Malá sála Slovenskej filharmónie

Čo bolo skôr: slovo, alebo hudba? Parafráza dilemy o vajíčku a sliepke je aktuálna stále, jej otáznik sa však výrazne zviditeľnil v aktivitách francúzskych symbolistov, umelcov, ktorí expresivitu nahradili impresívnosťou. Nechceli kričať o svojich pocitoch a duševných stavoch do sveta; chceli tieto pocity a stavy analyzovať v ich jedinečnosti a fyzikálnej pominuteľnosti. Hra slova a hudby, avšak aj farby začala nadobúdať nové dimenzie a stávalo sa, že slovo iniciovalo hudobný tvar a naopak, že hudobný tvar si žiadal ekvivalent v reči, poézii, či prostej slabike. Francúzi mali pre delikátne situácie a riešenia vždy dobre vyvinutý zmysel, a preto sa na sklonku 19. storočia začali aktivizovať v úsilí čeliť postwagnerovskej kríze.

  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2014A Slovak Philharmonic Production © 2014

Online archív bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR
Sledujte náš kanál na
Youtube
Subscribe to us
Youtube
Navštívte tím Streamboyz na
Facebooku
Like our team on
Facebook
Sledujte nás na
Twittri
Follow us on
Twitter